МАГАЗИН ЗА ДУНАПРЕН

Какво е пенополиуретанова пяна?

източник : https://dunapren.site

Използването на дунапрена – пенополиуретана е с непрекъснато нарастваща употреба, което разбира се увеличава и производствения капацитет не само в България, но и в света. Всичко това води до развитие на технологичните решения за екологичното му производство. В началото дунапренът се е произвеждал неекологично изцяло от петролни продукти с участието на фреони, без ефективни решения за рециклирането на крайните продукти. Днес науката влага изключителни усилия в надеждата този вид суровина, от която
се ползва почти всяко производство в мебелната промишленост, строителството (топло и шумоизолация) и др. Дунапренът, който се произвежда в България е напълно екологичен. При него не се използват фреони и петролни продукти, той подлежи на всички видове рециклиране и е безвреден за човешкото здраве. В България има предприятия, които изцяло са специализирани в обработката и повторната употреба на пенополиуретан.
Дунапренът се получава при смесването на два основни компонента – полиол с изоцианат. Структурата на пенополиуретана се получава като реакция между двата компонента. В процеса участват редица катализатори, уплътнители и различен вид добавки, които определят специфични търсени качества в зависимост от неговото приложение. Специфични качества са плътност, твърдост еластичност и др.